Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında referans olarak belirttiğim kişilerin kimlik, iletişim ve mesleki deneyim verilerinin, referans kontrolünün gerçekleştirilebilmesi amacıyla iletişime geçilebilmesi amacıyla ilgili kişilere gerekli bilgilendirmeyi yaptığıma/izinlerini aldığıma dair veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olduğumu kabul ve beyan ederim. Ayrıca referans kişisi ve işveren tarafından değerlendirilebilmem adına çalışan adayı işe alım sürecine özgü olması koşuluyla referans kişisine gerekli kimlik verilerimin kendilerine iletilmesini kabul ederim.